top of page

Utbildningar

Utbildning åt medarbetarna för att höja förståelsen om vilka säkerhetsrisker som finns och hur vi agerar mot dem. Hur vi hanterar känslig information på rätt sätt och att alla utbildas i gällande regelverk

learning partner.png
bottom of page