top of page
CIO, CISO

Management

infylgia-symbol.png

Informationssäkerhetschef

Informationssäkerhetschef är en kritisk resurs för er organisation. "As a service" är en flexibellösning och på kort varsel stärka upp informationssäkerhetsarbetet och vara länken mellan ledning och övrig organisationen 

infylgia-symbol.png

IT chef

IT chef som en tjänst är främst riktad till små och medelstora bolag som inte har en dedikerad person till tjänsten. Vi stödjer med strategi, projekt och struktur inom ramen för er IT verksamhet.

bottom of page