top of page
CIO, CISO

Internutredning

infylgia-symbol.png

Insiderhot

Kunden erhåller tillgång till och stöd från en erfaren utredningsledare som ansvarar för planering och utförande av utredningen. Utredningsledaren tillför expertresurser och bibehåller kontinuerlig kommunikation med kunden under de olika skedena av utredningsprocessen..

infylgia-symbol.png

Efterforskare inom företagsbedrägerier

Utreda och klargöra förutsättningar, samtidigt som vi samlar in underlag för arbetsrättsliga åtgärder och eventuell polisanmälan med påföljande förundersökning.

infylgia-symbol.png

Utbildning inom säkerhetsarbetet mot insiderhot

Utbildning inom säkerhetsarbetet mot insiderhot är avgörande för att öka medvetenheten bland personalen om potentiella interna hot och hur man kan hantera dem. Denna typ av utbildning syftar till att förebygga, upptäcka och reagera på insiderhot, och det hjälper till att skapa en tryggare arbetsmiljö och skydda organisationens information och verksamhet. Genom att investera i denna utbildning kan företag minimera riskerna och främja en säkerhetskultur.

bottom of page