top of page
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Social Ikon

SKYDD OCH SÄKERHET FÖR ER ORGANISATIONS INFORMANTION

Infylgia-vitbakgrund 300-215 logga.jpg

Informationssäkerhet med helhetsperspektiv

Vi hjälper er organisation att förebygga kostsamma konsekvenser genom kvalificerad kompetens inom informationssäkerhet med management, utbildning och systemstöd.

Bristande rutiner inom digital informationssäkerhet kan vara riskfyllt och kritiskt för er verksamhet. Stöld, skadlig kod, felkonfiguration eller att system slutar fungera är kostsamma konsekvenser som går att förebygga. Tyvärr finns det ingen standardlösning på informationssäkerheten. Er organisation, era systemlösningar och arbetsprocesser skiljer sig från andra. Infylgia hjälper dig med ledning, struktur och anpassad kompetensutveckling

Arbetet med informationssäkerhet är anpassat för er organisation

Här är exempel på vad arbetet kan innehålla:
 

  • Policydokument och kundens egna regelverk inom ramen för informationssäkerhet 

  • Risk och sårbarhetsanalyser för affärsrisker inom ramen för informationssäkerhet 

  • Säkerhetsklassning av system och dokument. 

  • Roadmap att implementera säkerhetsåtgärder tex, backup, penetrationstester, m.m 

  • Ser till att ni uppfyller efterlevnadskrav (complience) 

  • Tar fram en åtgärdsplan mot ransomware. 

  • Utbildar era anställda och ökar med medvetenhet.

  • Sätta upp ert cybersäkerhetsteam oavsett storlek med planering, rekrytering m.m.

Joakim Martell, CEO

Vi på AB Gotlanshem blev utsatta för en ransomware attack och vi behövde göra en utredning hur detta kunnat ske. Infylgia AB gjorde först en genomlysning utav vår informationssäkerhet på ett professionellt och föredömligt. Därefter blev det en riktigt bra utredning med ett grundligt tillvägagångsätt som blev en bra ögonöppnare för hela organisationen.

Stort tack

Erik Balod, CBDO

MW Cyber vill tacka för ett grymt samarbete i ett omfattande uppdrag att säkra upp en kunds hela IT miljö efter ett angrepp och flytta allt till en molnlösning där Infylgia styrde upp projektet på ett föredömligt sätt.

logo_main_neg.png

Mät och spåra anställdas kunskap och beteende om cybersäkerhet

"Vi kunde identifiera mycket specifika områden där vi behövde utbilda våra team om cybersäkerhet. Vi identifierade också klyftor mellan kunskap och beteende i vardagen.”

Skurio-Logo-1-1024x193.webp

Digitalt riskskydd för företag och organisationer

Skurio är en innovativ plattform för digitalt riskskydd som automatiserar sökning på ytan, den djupa och mörka webben efter dina kritiska affärsdata och potentiella cyberhot mot ditt företag.

Utbildningar i datasäkerhet


Utbildning åt medarbetarna för att höja förståelsen om vilka säkerhetsrisker som finns och hur vi agerar mot dem. Hur vi hanterar känslig information på rätt sätt och att alla utbildas i gällande regelverk.

Se alla utbildningar

Kontakta oss
bottom of page